ВІДДІЛ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПРОБЛЕМ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Керівник відділу

Тогобицька Дар’я Миколаївна

доктор технічних наук, професор

dntog@ukr.net

Основні напрями діяльності відділу:

  • Розвиток теорії фізико-хімічного моделювання багатокомпонентних металевих і оксидних систем, фізико-хімічних моделей структури металевих і шлакових розплавів, дослідження закономірностей формування їх властивостей в залежності від складу на основі параметрів міжатомної взаємодії в них.
  • Дослідження закономірностей зміни властивостей металопродукції в залежності від хімічного складу і технології, що включає отримання, рафінування, модифікування і мікролегування; опис з єдиних методологічних позицій впливу складу і умов отримання металопродукції на різних стадіях переділу на її якість; вироблення шляхів оптимізації наскрізних технологій виробництва та управління якістю металопродукції.
  • Створення системи інформаційного забезпечення теоретичної та прикладної металургії, що включає створення, поповнення та актуалізацію баз і банків даних за властивостями шихтових матеріалів, металургійних розплавів і результатів їх взаємодії на основі розвитку ідей теорії фізико-хімічного моделювання.
  • Розвиток методології створення моделей для прогнозування фізико-хімічних і технологічних властивостей металургійних розплавів на основі накопиченого фонду експериментальних даних.
  • Розробка алгоритмічного та прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем аналізу багатовимірних масивів експериментальних даних в системах інформаційного забезпечення АСНД і АСУТП.
  • Розробка комп’ютерних систем контролю і управління якістю чавуну і сталі на основі комплексного врахування фізико-хімічних і технологічних властивостей розплавів.

Наукові співробітники відділу:

ТОГОБИЦЬКА Дар’я Миколаївна

БЄЛЬКОВА Алла Іванівна

СТЕПАНЕНКО Дмитро Олександрович

ГОЛОВКО Людмила Андріївна

КУКСА Олег Володимирович

ЦЮПА Наталя Олександрівна

СНІГУРА Ірина Романівна

ЛІХАЧОВ Юрій Михайлович 

ХОДОТОВА Надія Євстахівна

ПЕТРОВ Олександр Пилипович