БЄЛЬКОВА Алла Іванівна

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Посада: старший науковий співробітник

E-mail: alla2904b8@gmail.com

Напрям наукової діяльності:

Інформаційні технології. Фізико-хімічне та математичне моделювання властивостей шихтових матеріалів, їх  розплавів та процесів їх взаємодії, алгоритмічне забезпечення систем управління металургійними процесами.

Спеціальність: 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів, та спеціальних сплавів».

https://scholar.google.com.ua/citations?user=8JoI9noAAAAJ

https://uapatents.com/patents/belkova-alla-ivanivna

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506286433

https://orcid.org/0000-0001-8519-9351