СТЕПАНЕНКО Дмитро Олександрович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: старший науковий співробітник

E-mail: d.gorodenskiy@gmail.com

Напрям наукової діяльності:

Створення баз експериментальних даних, дослідження структури та властивостей оксидних систем та їх розплавів. Експериментальні дослідження та оптимізація складу шлакоутворюючих сумішей при виборі раціональних шлакових режимів металургійних процесів.

Спеціальність: 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів, та спеціальних сплавів».

https://scholar.google.com.ua/citations?user=u-pZEKoAAAAJ

https://uapatents.com/patents/stepanenko-dmitro-oleksandrovich

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56974001300

https://orcid.org/0000-0002-0184-8295