ЦЮПА Наталя Олександрівна

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: старший науковий співробітник

E-mail: tysya6669@gmail.com

Напрям наукової діяльності:

Вплив лугів на властивості оксидних систем та їх розплавів. Моделювання процесів взаємодії лужних сполук в системах «шлак-метал-газ- футерівка».

Спеціальність: 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів».

https://scholar.google.com.ua/citations?user=OSMX5ncAAAAJ

https://uapatents.com/patents/civata-natalya-oleksandrivna

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203586351