ТОГОБИЦЬКА Дар’я Миколаївна

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідуюча відділом

E-mail: dntog@ukr.net

Напрям наукової діяльності:

Методологічні та теоретичні основи оптимізації металургійних технологій на основі комплексного вико­ристання математичного та фізико-хімічного моделювання.

Створення бази знань та інтелектуальних систем прийняття рішень при управлінні металургійними процесами.

Спеціальність: 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів, та спеціальних сплавів».

https://scholar.google.com.ua/citations?user=NFNXbqIAAAAJ

https://uapatents.com/patents/togobicka-darya-mikolavna

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602585340

https://orcid.org/0000-0001-6413-4823