Україна, м Дніпро, площа академіка Стародубова 1

ЛАБОРАТОРІЯ ТЕПЛОТЕХНІКИ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ

Завідувач лабораторією

Чайка Олексій Леонідович

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

E-mail: chaykadp@gmail.com


Основні напрями діяльності лабораторії:

1.           Розробка нетрадиційних малококсових і безкоксових технологій доменної плавки.

2.           Надання консультацій та проведення експертиз на замовлення промислових підприємств:

• експертна оцінка проектних рішень по завантажувальному пристрою з урахуванням досягнення необхідних показників плавки;

• консультації по вибору засобів контролю і технічних рішень в проектах нових доменних печей або під час їх реконструкції чи модернізації;

• розробка технологічних завдань на проектування з видачею рекомендацій з реконструкції футерування і системи охолодження печі, вдосконалення профілю, модернізації завантажувального устаткування, системи завантаження і системи автоматичного управління;

• технологічне налаштування завантажувального апарату;

• оцінка фактичних параметрів профілю печі за допомогою високоточної лазерної вимірювальної техніки.

3.           Розробка і впровадження систем автоматизованого контролю (САК) і експертних систем:

• тепло-газодинамічна модель «сухої» зони доменної печі і визначення положення в’язкопластичної зони;

• САК теплової роботи і розпалу футерування шахти печі;

• САК теплової роботи і розпалу металоприймача доменної печі;

• САК зовнішніх теплових втрат і витрати коксу на їх компенсацію;

• модель розрахунку шихти і параметрів розподілу на колошнику доменної печі.Наукові співробітники лабораторії

ДЖИГОТА Марина Георгіївна

ЛЕБІДЬ Віталій Васильович

КОРНІЛОВ Богдан Володимирович

МОСКАЛИНА Андрій Олександрович

ИЗЮМСЬКИЙ Микола Микитович

МЕРКУЛОВ Олексій Євгенович