Україна, м Дніпро, площа академіка Стародубова 1

ГУБЕНКО Світлана Іванівна

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Посада: старший науковий співробітник

E-mail: sigubenko@gmail.com

Напрям наукової діяльності:

Трансформація неметалевих включень і міжфазних границь включення-матриця та їх вплив на формування структури і властивостей залізних сплавів при послідовних або комплексних обробках в умовах дії високоенергетичних, теплових, деформаційних і електромагнітних полів.  

Спеціальність: 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»

Посилання на профіль науковця:

https://orcid.org/0000-0001-0002-0003

https://scholar.google.com.ua/citations?user=-foE3k4AAAAJ&hl=ru

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006727582

https://uapatents.com/patents/gubenko-svitlana-ivanivna