Україна, м Дніпро, площа академіка Стародубова 1

БОБИРЬ Сергій Володимирович

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Посада: провідний науковий співробітник

E-mail: svbobyr07@gmail.com

Напрям наукової діяльності:

Вплив хімічного складу сталей і сплавів на їхню зносо- та термостійкість. Особливості формування структури та властивостей у зносостійких низькохромистих чавунах. Дослідження нерівноважних фазово-структурних перетворень в сталях і сплавах. Моделювання фазово-структурних перетворень та властивостей у сталях і сплавах. Розроблення комплексних режимів термічного оброблення з метою підвищення зносо- та термостійкості готових металовиробів.   

Спеціальність: 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»

Посилання на профіль науковця:

https://orcid.org/0000-0001-6816-1554

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=otI1cPUAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55556749700

https://uapatents.com/patents/bobir-sergijj-volodimirovich