Україна, м Дніпро, площа академіка Стародубова 1

БОРИСЕНКО Андрій Юрійович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Посада: старший науковий співробітник

E-mail: asbor@ua.fm

Напрям наукової діяльності:

Особливості перебігу фазових і структурних перетворень в металах і сплавах. Розроблення методів керованого впливу на зменшення прояву структурної спадковості у готових металовиробах.   

Спеціальність: 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»

Посилання на профіль науковця:

https://orcid.org/0000-0003-2120-0944

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=HdQGZB8AAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7102498619

https://uapatents.com/patents/borisenko-andrijj-yurijjovich