Вакансія

Відповідно до Статуту ІЧМ НАН України та розпорядження Президії НАН України №226 від 20.04.2021 р., Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантних посад завідуючого відділом позапічної обробки чавуну, завідуючого відділом термічної обробки металу для машинобудування, завідуючого лабораторією проблем структуроутворення і властивостей чорних металів, завідуючого лабораторією теплотехніки та енергозберігаючих технологій доменної плавки, молодшого наукового співробітника відділу процесів і машин обробки тиском.

Конкурс оголошено з 21 червня 2022 року.
Остаточна дата подачі заяв для допуску до участі в конкурсі 21 липня 2022 року.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
1. заяву про участь у конкурсі на ім’я голови конкурсної комісії Інституту;
2. копії документів про науковий ступінь та вчене звання;
3. перелік наукових праць та винаходів за останні 5 років;
4. перелік робіт і статус виконавця за останні 5 років.

Звертаємо Вашу увагу, що всі заяви реєструються у вченого секретаря Інституту.

1.1 Зразок заяви

1.2 Наказ конкурсної комісії

1.3 Наказ конкурсного оголошення

Тел. 790-05-15 E-mail: office.isi@nas.gov.ua