Рейтинговий список вступників до аспірантури

Рейтинговий список вступників до аспірантури

за спеціальністю 136 «Металургія»

очна (денна) форма навчання

1. Сафронова Олена Анатоліївна – рейтинговий бал 142

2. Олійник Едуард Вадимович – рейтинговий бал 141