ІЧМ ОГОЛОШУЄ У 2015 РОЦІ ПРИЙОМ До аспірантури за державним замовленням та на договірній основі

Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України
ОГОЛОШУЄ У 2015 РОЦІ ПРИЙОМ

До аспірантури за державним замовленням та на договірній основі за спеціальностями:

05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»,
05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»,
05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів»

Прийом документівдо аспірантури та докторантури з 17 травня по 07 липня 2015 р.

Вступнівипробування проводяться з 15 вересня по 24 жовтня 2015 р.
Перелік необхідних документів:

 1. Заява встановленого зразка (при подачі  документів);
 2. Для випускників 2015 року рекомендація ВУЗу. (за наявності).
 3. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури працює.
 4. Список опублікованих наукових  праць ( за наявності) завірений у науково-тематичній групі.
 5. Рецензія майбутнього наукового керівника на наукові праці.
 6. Засвідчена копія диплома та додатку до диплома  (бакалавра і магістра/спеціаліста).
  Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном подають завірену копію нострифікованого диплома.
 7. Дві фотокартки : 3х4 см. та  4х6 см;.
 8. Медичну довідку форми 086-у
 9. Копію ідентифікаційного коду  (для стаціонарної аспірантури)
 10. Для осіб, які мають складені кандидатські іспити, - посвідчення.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту  за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

 • коштів державного бюджету України – за державним замовленням;
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Вступники до аспірантури складають вступні іспиті з іноземної мови, філософії та спеціальності

Початок навчання в аспірантурі – 01 листопада 2015 року.

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи(за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку Інституту, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального навчального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахований з аспірантури.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені  вище причини, відшкодовує вартість навчання в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

НОВОСТИ
Результаты конференции «НАУКА І МЕТАЛУРГІЯ 2017»
18 травня 2017 р. в Інституті чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України проходила І Всеукраїнська...
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
Познание процессов и развитие технологии доменной плавки