Спеціалізована вчена рада

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 08.231.01

Спеціалізована вчена рада Д 08.231.01 з правом прийняття до розгляду та  проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів;

05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів.

Склад ради

Голова ради: Чернятевич Анатолій Григорович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник.

Заступник голови: Меркулов Олексій Євгенович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора інституту.

Вчений секретар: Маначин Іван Олександрович, кандидат технічних наук, старший дослідник.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 08.231.01 з 23.12.2022 до 23.12.2023 року.

Контактна інформація:

Телефон: +38 (056) 790-05-14

E-mail: office.isi@nas.gov.ua