Спеціалізована вчена рада

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 08.231.01

Спеціалізована вчена рада К 08.231.01 з правом прийняття до розгляду та  проведення захисту дисертації  на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальностями:

  1. 05.03.05 – Процеси та машини обробки металу тиском
  2. 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів
  3. 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів

Голова вченої ради: Чернятевич Анатолій Григорович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник.

Заступник голови вченої ради: Приходько Ігор Юрійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом.

Вчений секретар: Меркулов Олексій Євгенович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора інституту.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради К 08.231.01 з 13.03.2017 до 31.12.2019 року.

Контактна інформація:

Телефон: +38 (056) 790-05-14

Emailoffice.isi@nas.gov.ua