Україна, м Дніпро, площа академіка Стародубова 1

ПРО НАС

          Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України - провідний науково-дослідний центр чорної металургії України - є головною науковою організацією за основними переділами металургійного виробництва (доменне, сталеплавильне та прокатне (сортовий і листовий прокат) виробництво, термомеханічне зміцнення прокату, металургійне обладнання та системи автоматизованого контролю і управління) та може виконувати фундаментальні і прикладні комплексні наукові дослідження.
          Вчені Інституту володіють великим досвідом дослідження металургійних процесів і надають допомогу металургійним заводам в підготовці і проведенні реконструкції та освоєнні нового обладнання, технологій і систем автоматизованого управління. В даний час до складу Інституту входить 9 наукових відділів і ряд функціональних підрозділів, що забезпечують наукову та господарську діяльність, в тому числі експериментально - виробниче підприємство.
          Напрями фундаментальних і пошукових досліджень:
-фізико-хімія і термодинаміка багатокомпонентних металевих систем і рідкого стану шлакометалевих розплавів;
-наукові основи формоутворення залізовуглецевих сплавів і управління їх структурою і властивостями;
-дослідження і розробка нових технологій, обладнання, систем управління в виробництві чавуну, сталі та прокату;
-науково-технічний супровід Програми розвитку гірничо-металургійного комплексу України.
   Прикладні дослідження і розробки Інституту спрямовані на вирішення нагальних і перспективних проблем металургійного виробництва по всіх переділах:
-освоєння технологічних процесів на нових і реконструйованих металургійних агрегатах;
-ресурсозбереження та зниження енергоємності технологічних процесів на всіх стадіях металургійного виробництва;
-підвищення якості металопродукції до рівня, відповідного вимогам світових стандартів;
-розширення сировинної бази вітчизняної чорної металургії з орієнтацією на природні ресурси України;
-створення надійного високоефективного металургійного устаткування і систем автоматичного управління, підвищення працездатності машин і агрегатів;
-розробка систем комплексного математичного моделювання процесів, алгоритмів систем контролю, управління і обробки інформації для використання в металургійному виробництві.
   Ці дослідження відповідають пріоритетним напрямам розвитку гірничо-металургійного комплексу України і спрямовані на створення продукції, конкурентоспроможної на світовому ринку.