Україна, м Дніпро, площа академіка Стародубова 1

ВІДДІЛ МЕТАЛУРГІЇ ЧАВУНУ (ВМЧ)

Керівник відділу

Нестеров Олександр Станіславович

кандидат технічних наук

asn.dnepr@gmail.com

Основні напрями діяльності відділу.

 1. Системний аналіз процесів і перспектив розвитку доменного виробництва чавуну.
 2. Розвиток наукових уявлень про процеси, що відбуваються в доменній печі:
  • розробка технологічних передумов стабільної роботи доменних печей в існуючих паливно-сировинних умовах, в стаціонарних і перехідних умовах плавки;
  • розробка положень роботи доменних печей в нестаціонарних умовах (видування і задування), технологічний супровід виведення доменних печей на нормальний стійкий режим при глибоких розладах їх ходу;
  • розробка комплексної математичної моделі доменної плавки на основі врахування впливу нерівномірності розподілу матеріалів за обсягом печі на показники плавки;
  • освоєння енергозберігаючих технологій виплавки чавуну;
  • розвиток наукових основ механізмів формування стійкого захисного гарнісажу.
 3. Удосконалення технології огрудкування залізорудної сировини і виплавки чавуну на основі управління металургійними властивостями шихтових матеріалів, в тому числі, з високим вмістом вторинних ресурсів, розробка прийомів оптимізації металургійної цінності шихти для забезпечення необхідної якості чавуну.
 4. Розробка нетрадиційних малококсових і безкоксових технологій доменної плавки.
 5. Надання консультацій та проведення експертиз на замовлення промислових підприємств:
 6. експертна оцінка проектних рішень по завантажувальному пристрою з урахуванням досягнення необхідних показників плавки;
 7. консультації по вибору засобів контролю і технічних рішень в проектах нових доменних печей або під час їх реконструкції чи модернізації;
 8. розробка технологічних завдань на проектування з видачею рекомендацій з реконструкції футерування і системи охолодження печі, вдосконалення профілю, модернізації завантажувального устаткування, системи завантаження і системи автоматичного управління;
 9. технологічне налаштування завантажувального апарату;
 10. оцінка фактичних параметрів профілю печі за допомогою високоточної лазерної вимірювальної техніки.
 11. Розробка і впровадження систем автоматизованого контролю (САК) і експертних систем:
 12. тепло-газодинамічна модель «сухої» зони доменної печі і визначення положення в’язкопластичної зони;
 13. САК теплової роботи і розпалу футерування шахти печі;
 14. САК теплової роботи і розпалу металоприймача доменної печі;
 15. САК зовнішніх теплових втрат і витрати коксу на їх компенсацію;
 16. модель розрахунку шихти і параметрів розподілу на колошнику доменної печі.

Лабораторні випробування відділу

 • Спікання агломератів з різних видів залізорудної сировини, в тому числі, вторинних ресурсів.
 • Дослідження металургійних властивостей залізорудної сировини.
 • Визначення низькотемпературної міцності
 • Визначення зон розм’якшення, плавлення і краплинної течії

Наукові співробітники відділу:

НЕСТЕРОВ Олександр Станіславович

ГАРМАШ Лариса Іванівна

МУРАВЬОВА Ірина Генадіївна

ІВАНЧА Микола Григорьевич

БІЛОШАПКА Олена Олексіївна

ВИШНЯКОВ Валерій Іванович

ЄРМОЛІНА Катерина Петрівна

ВИШИНСЬКА Олена Дмитрівна

ЛОПАТЕНКО Костянтин Петрович

ПІВНЕНКО Андрій Володимирович

БОЛДЕНКО Михайло Григорович

ЛИТАР Едуард Ігорович

НЕГОДА Валентин Іванович

ЗАГОРОВСЬКА Наталія Михайлівна


ЛАБОРАТОРІЯ ТЕПЛОТЕХНІКИ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ

Наукові співробітники лабораторії:

ЧАЙКА Олексій Леонідович

ДЖИГОТА Марина Георгіївна

ЛЕБІДЬ Віталій Васильович

КОРНІЛОВ Богдан Володимирович

МОСКАЛИНА Андрій Олександрович

ІЗЮМСЬКИЙ Микола Микитович

МЕРКУЛОВ Олексій Євгенович

ГУБИНСЬКИЙ Михайло Володимирович

СИБІР Артем Віталійович

ФЕДОРОВ Сергій Сергійович

ШАТОХА Володимир Іванович