Україна, м Дніпро, площа академіка Стародубова 1

Науково-організаційний відділ

Керівник відділу

ТУБОЛЬЦЕВ Леонід Григорович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

E-mail: isi.tubol@gmail.com

Відділ виконує науково-дослідну і науково-організаційну роботу, спрямовану на методичне, організаційне забезпечення і координацію наукової і науково-технічної діяльності наукових підрозділів інституту.

Основні завдання відділу:

  • науково-методичне та організаційне забезпечення виконання науково-дослідних робіт інституту;
  • виконання наукових досліджень щодо виявлення тенденцій розвитку світової та вітчизняної металургії;
  • науково-методичне забезпечення охорони об’єктів інтелектуальної власності, проведення патентних досліджень і оформлення матеріалів на винаходи, «ноу — хау», продаж ліцензій в співпраці з Державним департаментом інтелектуальної власності МОН;
  • підготовка звітних матеріалів з виконання плану НДР, річних звітів про наукову та науково-організаційну діяльність інституту;
  • редагування та випуск збірника наукових праць “Фундаментальні і прикладні проблеми металургії”, монографій, навчальних посібників тощо;
  • організація роботи з підготовки наукових кадрів в докторантурі і аспірантурі; контроль виконання робочих планів підготовки дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів, проведення щорічної атестації докторантів та аспірантів;
  • допомога підрозділам інституту з підготовки і проведення конкурсів на заміщення вакансій наукових посад та оформлення матеріалів до ДАК України з присудження наукових звань.

Наукові співробітники відділу

ТУБОЛЬЦЕВ Леонід Григорович

ПЕРКОВ Олег Миколайович

ГУПАЛО Олена Вячеславівна

КУЗЬМИЧОВ В’ячеслав Михайлович

РЯСКОВА Надія Спирідонівна

ГОРОХОВА Вікторія Олександрівна

КИСЕЛЬОВА Валентина Вікторівна