Україна, м Дніпро, площа академіка Стародубова 1

Відділ термічної обробки металу для машинобудування

Керівник відділу

ПАРУСОВ Едуард Володимирович

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

E-mail: tometal@ukr.net

Основні напрями діяльності відділу:

— розвиток наукових і технологічних основ виготовлення прокату нового покоління з вуглецевих, легованих та низьковуглецевих складнолегованих сталей, які призначені для холодного об’ємного штампування, металокорду, бортового дроту, рукавів високого тиску, армуючих матеріалів, вантажно-людських і арматурних канатів, термічнозміцненої арматури, холоднодеформованої й дротяної арматури, високоміцного пружинного дроту, будівельної фібри, зварювального дроту для газо- і нафтопроводів, автомобіле- і суднобудування, змінного інструменту машинобудівного й металургійного устаткування тощо. 

— розвиток наукових і технологічних основ формування диспергованої структури сталей з підвищеною зносостійкістю для інструменту гарячого деформування;  

— розвиток наукових і технологічних основ деформаційно-термічної обробки великогабаритних прокатних валків з підвищеною експлуатаційною стійкістю;

— розроблення технології кріогенної обробки складнолегованих сталей з підвищеним ресурсом експлуатації;

— розроблення енергозберігаючих режимів знеміцнюючої термічної обробки сортового прокату з легованих та складнолегованих сталей;

— дослідження спадкового зв’язку процесів структуроутворення під час кристалізації, гарячого пластичного деформування і термічного оброблення сталей і сплавів; 

— дослідження впливу дендритної будови литої сталі на формування структури і властивостей прокату з вуглецевих і легованих сталей;   

— дослідження впливу хімічного складу на прояв ліквації та формування структури вуглецевих і легованих сталей під дією гарячого пластичного деформування та термічного оброблення;

— дослідження механізмів трансформації неметалевих включень на різних технологічних етапах виготовлення і перероблення прокату з вуглецевих сталей;

— дослідження особливостей впливу неметалевих включень на втомно-корозійне руйнування сталей за умови циклічних навантажень, у томи числі в агресивних середовищах;

— дослідження особливостей трансформації суб- та мікроструктури вуглецевих сталей під час холодного пластичного деформування;   

— моделювання фазово-структурних перетворень і властивостей в сталях та сплавах, у тому числі з використанням методів нерівноважної термодинаміки;

— розроблення додаткових методів неруйнівного контролю якості металовиробів з вуглецевих, легованих та складнолегованих сталей.   


Наукові співробітники відділу

ПАРУСОВ Едуард Володимирович

ЛУЦЕНКО Владислав Анатолійович

ГУБЕНКО Світлана Іванівна

ПАРУСОВ Олег Володимирович

ЧУЙКО Ігор Миколайович

САГУРА Людмила Володимирівна

ГОЛУБЕНКО Тетяна Миколаївна

СІВАК Ганна Іванівна

ОЛІЙНИК Едуард Вадимович


Лабораторія проблем структуроутворення і властивостей чорних металів (ЛСВ)

ЛЕВЧЕНКО Геннадій Васильович

БОБИРЬ Сергій Володимирович

БАЛАХАНОВА Тетяна Валеріївна

БОРИСЕНКО Андрій Юрійович

ЛУЦЕНКО Ольга Владиславівна

БАРАНОВСЬКА Олена Євгенівна

ЛОШКАРЬОВ Дмитро Валерійович