Україна, м Дніпро, площа академіка Стародубова 1

ГУБИНСЬКИЙ Михайло Володимирович

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Посада: провідний науковий співробітник

E-mail: gubinm58@gmail.com

Напрям наукової діяльності:

  • Високотемпературні електротермічні процеси в киплячому шарі
  • Процеси хімічного каталізу на основі киплячого та щільного шару
  • Термічні методи рафінування графіту
  • Технології отримання водню та вуглецю на основі вуглеводнів
  • Оптимізація теплових режимів металургійних печей
  • Розробка інноваційного дослідницького обладнання для лабораторних випробувань

Спеціальність: 05.14.06  «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

https://scholar.google.com.ua/citations?user=t-cys_4AAAAJ&hl=uk

https://uapatents.com/patents/gubinskijj-mikhajjlo-volodimirovich

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56196705500

https://orcid.org/0000-0003-3770-4397