Україна, м Дніпро, площа академіка Стародубова 1

ЛЕВЧЕНКО Геннадій Васильович

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідуючий лабораторією

E-mail: gvlevchenko2018@gmail.com

Напрям наукової діяльності:

Структурна спадковість в сталях і сплавах та її вплив на формування властивостей прокату. Розробка комплексних режимів термічного оброблення сталей та сплавів з підвищеною зносо- та термостійкістю.

Спеціальність: 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»

Посилання на профіль науковця:

https://orcid.org/0000-0003-1173-5320

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=lGv7cNsAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004337743

https://uapatents.com/patents/levchenko-gennadijj-vasilovich