Україна, м Дніпро, площа академіка Стародубова 1

ПІПТЮК Віталій Петрович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Посада: старший науковий співробітник

E-mail: piptyuk_vp@i.ua

Напрям наукової діяльності:

Розробка нових та вдосконалення існуючих технологій і обладнання для позапічної обробки сталі в напрямах заощадження енергетичних та матеріальних ресурсів; розробка нових низьколегованих марок сталі для металопродукції покращеної якості з підвищеними споживчими властивостями та з метою імпортозаміщення.

Спеціальність: 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів, та спеціальних сплавів»

Посилання на профіль науковця:

https://uapatents.com/patents/piptyuk-vitalijj-petrovich

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Z5PGmsUAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-2915-1756

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801672468