Україна, м Дніпро, площа академіка Стародубова 1

СИБІР Артем Віталійович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: старший науковий співробітник

E-mail:

Напрям наукової діяльності:

  • Високотемпературні електротермічні процеси в киплячому шарі
  • Процеси хімічного каталізу на основі киплячого та щільного шару
  • Термічні методи рафінування графіту
  • Технології отримання водню та вуглецю на основі вуглеводнів
  • Оптимізація теплових режимів металургійних печей
  • Розробка інноваційного дослідницького обладнання для лабораторних випробувань

Спеціальність: 05.14.06  «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_YNGgb0AAAAJ

https://uapatents.com/patents/sibir-artem-vitalijjovich

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204763192

https://orcid.org/0000-0002-9974-0636