Україна, м Дніпро, площа академіка Стародубова 1

ЧАЙКА Олексій Леонідович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Посада: завідуючий лабораторією

E-mail: chaykadp@gmail.com

Напрям наукової діяльності:

Дослідження теплової та газодинамічної роботи доменних печей, технології раціонального використання пиловугільного палива та інших паливних добавок, розвитку систем діагностики теплової роботи доменної печі та її огородження, зокрема діагностування на ранніх стадіях розладів в роботі печі.

Спеціальність: 05.16.02  ”Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів”

https://scholar.google.com.ua/citations?user=MA7tga8AAAAJ

https://uapatents.com/patents/chajjka-oleksijj-leonidovich

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15044043200

https://orcid.org/0000-0003-1678-2580