Україна, м Дніпро, площа академіка Стародубова 1

ШАТОХА Володимир Іванович

Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Посада: провідний науковий співробітник

E-mail: shatokha@gmail.com

Напрями наукової діяльності:

  • тепло- та масообмін у металургійних процесах;
  • високотемпературні властивості залізорудних матеріалів;
  • термодинамічне моделювання взаємодії метал-шлак;
  • газифікація твердого палива;
  • утилізація залізовмісних відходів;
  • сталий розвиток металургійної галузі.

Спеціальність: 05.16.02  «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів»

https://scholar.google.com.ua/citations?user=879GDlMAAAAJ&hl=en147EAAAAJ&hl=en

https://orcid.org/0000-0001-6024-0557

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55941002700